Ngày hội “Hải Dương ngàn trái tim hồng” thu lượng máu cao nhất từ trước đến nay

Sau 3 ngày tổ chức 20-22.7, Ngày hội hiến máu “Hải Dương ngàn trái tim hồng” thu nhận 2.836 đơn vị máu.

Đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh tích cực hiến máu tình nguyện 

Đây là lượng máu cao nhất từ khi ngày hội này được tổ chức tại tỉnh Hải Dương, tăng gần 200 đơn vị máu so với ngày hội năm ngoái, vượt trên 300 đơn vị máu so với mục tiêu ngày hội do Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đề ra.

Ngày hội đã thu hút trên 3.000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đăng ký hiến máu.

Nguồn: Báo Hải Dương

Leave a Reply

Your email address will not be published.