HỘI CHỮ THẬP  ĐỎ TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ  TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYÊT ĐẠI HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2022-2027

Ngày 18/9/2023, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 cho cán bộ Hội Chữ thập cấp huyện và cơ sở của 12 huyện, thị xã, thành phố.

Đồng chí Vũ Nguyên Đăng – Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hải Dương phát biểu khai mạc Hội Nghị

Thông qua Hội nghị, cán bộ hội nắm vững nội dung của Nghị quyết Đại hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa XI, Chiến lược phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các mục tiêu, giải pháp thực hiện. Các nhóm mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp nêu trong nghị quyết đại hội được đi sâu phân tích, tuyên truyền theo từng nhóm vấn đề, lĩnh vực cụ thể. Ngoài ra tại Hội nghị đã triển khai tài khoản ngân hàng 4 số minh bạch và ứng dụng App Thiện nguyện để phục vụ công tác vận động, quản lý và báo cáo việc sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện cho hoạt động nhân đạo đảm bảo đúng quy định.

Triển khai tài khoản ngân hàng 4 số minh bạch và ứng dụng App Thiện nguyện

Trên cơ sở đó Hội Chữ thập đỏ các cấp cụ thể hóa xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác Hội tại địa phương; triển khai hiệu quả ứng dụng App Thiện nguyện trong toàn tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả trong vận động nguồn lực trong thời gian tới./.

Leave a Reply

Your email address will not be published.