Liên hệ

Thông Tin Liên Hệ

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM

Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Hải Dương

Địa chỉ: Số 2 Phan Bội Châu, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: +84-969105109

Email: ttchuthapdohd@gmail.com

Fax: 0800741173