PHONG TRÀO CHỮ THẬP ĐỎ VÀ TRĂNG LƯỠI LIỀM ĐỎ QUỐC TẾ

Đối tác đồng hành

Chủ tịch
HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch danh dự của Hội (1946-1969)

Tổng bí thư
ĐỖ MƯỜI
Chủ tịch danh dự của Hội (1995-2001)

Chủ tịch nước
TRẦN ĐỨC LƯƠNG
Chủ tịch danh dự của Hội (2001-2012)

Chủ tịch nước
TRƯƠNG TẤN SANG
Chủ tịch danh dự của Hội (2012-2017)

Chủ tịch nước
TRẦN ĐẠI QUANG
Chủ tịch danh dự của Hội (2017-2018)

Tổng bí thư
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
Chủ tịch danh dự của Hội (2019-2022)

Chủ tịch nước
NGUYỄN XUÂN PHÚC
Chủ tịch danh dự của Hội (2022)

Chủ tịch nước
VÕ VĂN THƯỞNG
Chủ tịch danh dự của Hội (2023 – 2027)