Danh sách người hưởng lợi

‘DANH SÁCH NGƯỜI HƯỞNG LỢI TỪ DỰ ÁN “NGÂN HÀNG BÒ- CHUNG TAY XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” NĂM 2015 DO HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH HẢI DƯƠNG PHÁT ĐỘNG.

1. Hội Chữ thập đỏ huyện Thanh Hà: TT Nguồn lực vận động, đơn vị tài trợ Họ và tên Đối tượng Địa chỉ Số lượng  Trị giá Thời gian trao bò 1 Hội Nông dân tỉnh Mạc Văn Kiệm Hộ nghèo, gia đình chính sách Thôn 4, xã Thanh ...

Read More »